0

ชีวิตปลอดภัยด้วยสีย้อมจากธรรมชาติ

สีธรรมชาติปลอดภัยอย่างไร? สีธรรมชาติ คือการสกัดสีมาจากธรรมชาติ โดยการไม่เจือบ่นสารเคมี สีที่ได้อาจมาจากพืช สัตว์หรือแร่ธาตุต่างๆ ในโบราณกาล ยังไม่มีวิวัฒนาการของสีเคมี [...]