ชีวิตปลอดภัยด้วยสีย้อมจากธรรมชาติ

 In Collagen, ฝ้ายเข็น

สีธรรมชาติปลอดภัยอย่างไร?

สีธรรมชาติ คือการสกัดสีมาจากธรรมชาติ โดยการไม่เจือบ่นสารเคมี สีที่ได้อาจมาจากพืช สัตว์หรือแร่ธาตุต่างๆ
ในโบราณกาล ยังไม่มีวิวัฒนาการของสีเคมี มนุษย์จึงใช้สีที่ได้จากธรรมชาติในการทำลวดลายต่างๆ
เช่น การใช้สีจากธรรมชาติในการ เพ้นท์สิ่งของต่างๆ, ประกอบอาหารให้มีสีสัน และยังนำมาย้อมผ้าเพื่อให้ผ้าดูสดใสมากขึ้น

ในปัจจุบันคนหันมาใช้สิ่งของที่ไม่มีสารเคมีมากขึ้น เนื่องมากจากหลายๆสาเหตุ เช่น การดูแลตัวเองที่มากขึ้น ไม่อยากนำสารเคมีเข้าสู่ร่างการ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง ดังนั้น…คนจึงหันมาบริโภคของที่มีประโยชน์และเป็นมิตรต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม

สีธรรมชาตินั้นมีประโยชน์หลายด้านดังนี้

  1. ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย – เนื่องจากสีธรรมชาติไม่ได้เกิดจากการสังเคราะห์ของเคมี จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค
  2. วัตถุดิบหาได้ง่ายตามท้องถิ่น – เราสามารถหาวัตถุดิบต่างๆได้ภายในชุมชนของตัวเอง ไม่ต้องเสียเวลาและทรพย์มหาศาลในการนำเข้า
  3. ภูมิปัญญาที่สามารถถ่ายทอดได้ – เนื่องจากสีธรรมชาติเป็นสีที่ย้อมง่าย สามารถย้อมได้ด้วยตัวเอง มีเทคนิคที่ทุกคนสามารถทำได้และยังสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้รุ่นสู่รุ่น
  4. มีคุณค่า – การย้อมสีธรรมชาติทำให้คนรู้จักค่าของสิ่งวัสดุธรรมชาติและใช้วัสดุในสังคมนั้นให้เป็นประโยชน์
  5. มีความหลากหลาย – สีธรรมชาติมีความหลากหลายตามอายุและชนิดของวัสดุที่นำมาทำจึงทำให้เกิดความหลากหลายของเฉดสี

ในขณะเดียวกันสีธรรมชาติก็มีข้อจำกัด เช่น การได้เฉดสีที่ไม่แน่นอน เฉดสีจะขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุดิบ นอกจากนี้ผ้าที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาติยังจะมีสีซีดหากโดนแดดมากๆ

การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ นอกจากจะปลอดภัยต่อสุขภาพของเราแล้วยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนไทยอีกด้วยนะคะ

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search